top of page

חברה וכלכלה

 

        "יש כמוני מליונים

        אנשים בני תמותה

        בלי כסף,

        לא שווים פרוטה."

 

                             אתי אנקרי 

 

בעשורים האחרונים עוברת החברה הישראלית שינוי עמוק. מחברה שוויונית וסולידארית הפכנו למדינה בעלת הפערים הגדולים ביותר בין עניים לעשירים בעולם המערבי. בישראל של היום כל ילד שלישי חי מתחת לקו העוני, יותר ויותר עובדים מנוצלים ומועסקים בתנאים לא הולמים ומשפחות רבות אינן מצליחות לסגור את החודש.

הכלכלה היא הגורם המשפיע ביותר על המציאות החברתית של חיינו. כלכלה איננה מדע מדויק, אלא כלי שבעזרתו אפשר לעצב מציאות כזו או אחרת. בכדי להבין את המציאות, עלינו להכיר את הכוחות הפועלים בחברה, להבין את המדינה כמערכת כלכלית – מה תפקיד המדינה? מה תפקיד האזרחים? מהו תפקידי שלי? איזו חברה היינו רוצים שתהיה כאן ואיך אפשר לשנות את המציאות?

 

הצעה לסמינר חברה וכלכלה בירוחם ומצפה רמון

שלושה ימי סמינר

הצעה לסמינר חברה וכלכלה בעכו וקריית שמונה

שלושה ימי סמינר

הצעה לסמינר חברה וכלכלה בתל אביב

יום עד יומיים של סמינר וסיורים בתל אביב

סמינר בנושא חברה וכלכלה בתל אביב


הפערים החברתיים-כלכליים בין מעמדות שוברים שיאים אצלנו בישראל ובעולם המערבי כולו. נתח הולך וגדל מעושרה של ישראל כ

מתרכז בידיו המעטות של מעמד גבוה, בעוד שמעמד הביניים נשחק מטה אל המעמד הנמוך ההולך ומתעצם, ובו רבים מדי נמצאים במאבק קיום יומיומי. כיצד הגענו למצב הזה? האם באמת איבדנו את הרגישות לסבלם של רבים כל כך? האם לעד יהיה הכסף השליט האמיתי היחיד בחיינו? בסמינר נגיע לתל אביב, עיר אשר בה נמצאים הרווחה והמצוקה הגדולות ביותר במרחק נגיעה בלבד זו מזו, נגיעה אשר מעולם לא מתרחשת. נפגוש אנשים אנשים מכאן ומכאן, יחד ננסה לדמיין חברה אחרת, צודקת יותר ונשאל מה אפשר לעשות ומהו תפקידנו?

מכאן ומכאן, יחד ננסה לדמיין חברה אחרת, צודקת יותר ונשאל מה אפשר לעשות ומהו תפקידנו?

אורך הסמינר: 1-2 ימים.

bottom of page