top of page

זהות יהודית

 

משבר הזהות, העדר תחושת השייכות וחווית התלישות שחווים רבים ביחס ליהדותם הם תוצר של ריחוק וזרות מהמורשת היהודית והציונית. העמדה הנפוצה ביותר בעולם החילוני היא מבוכה גדולה, ובחירה להשאיר את היהדות ל"דתיים". מיהו יהודי? מה נדרש ממנו כדי להיות כזה? לשמור מצוות? להיות אדם טוב? להאמין? נביט אל תוך יהדותנו וחלקה בזהות האישית שלנו ונשאל - במה מתבטאת היהדות שלנו? במה מתבטאת החילוניות שלנו? במה אנחנו מאמינים? האם צריך להיות בסיס רוחני לחיינו? כיצד ניתן לחיות חיים ריבוניים? על מנת להתחבר ליהדות ולהיות אחראים לה עלינו ליצור בסיס משותף, להכיר וללמוד את עברנו ולבחור לעצב את עתידנו. 

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב ויש שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה, ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, מחזיר לתחייה מסורת קדומה, שיש בה להזין את נפש הדור המחדש. אם יש בחיי העם משהו קדום מאד ועמוק מאד, שיש בו כדי לחנך את האדם ולחסן אותו לקראת הבאות, האם יהא בזה ממידת המהפכה להתנכר לו?"

ברל כצנלסון

 

יום בנושא ציונות וחלוציות בחצר כנרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אורך הסמינר: יום אחד.

הצעה ליום בנושא ציונות וחלוציות

יום בחצר כנרת שבעמק בירדן

הצעה לסמינר זהות יהודית ריבונית בצפון

יום בצפת ויום בגליל המערבי

הצעה לסמינר זהות יהודית ריבונית בירושלים

יום בבית הספר ויומיים בירושלים

bottom of page