top of page

חברה וכלכלה

 

        "יש כמוני מליונים

        אנשים בני תמותה

        בלי כסף,

        לא שווים פרוטה."

 

                             אתי אנקרי 

 

בעשורים האחרונים עוברת החברה הישראלית שינוי עמוק. מחברה שוויונית וסולידארית הפכנו למדינה בעלת הפערים הגדולים ביותר בין עניים לעשירים בעולם המערבי. בישראל של היום כל ילד שלישי חי מתחת לקו העוני, יותר ויותר עובדים מנוצלים ומועסקים בתנאים לא הולמים ומשפחות רבות אינן מצליחות לסגור את החודש.

הכלכלה היא הגורם המשפיע ביותר על המציאות החברתית של חיינו. כלכלה איננה מדע מדויק, אלא כלי שבעזרתו אפשר לעצב מציאות כזו או אחרת. בכדי להבין את המציאות, עלינו להכיר את הכוחות הפועלים בחברה, להבין את המדינה כמערכת כלכלית – מה תפקיד המדינה? מה תפקיד האזרחים? מהו תפקידי שלי? איזו חברה היינו רוצים שתהיה כאן ואיך אפשר לשנות את המציאות?

 

סמינר בנושא חברה וכלכלה בקריית שמונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אורך הסמינר: 2-3 ימים.

הצעה לסמינר חברה וכלכלה בתל אביב

יום עד יומיים של סמינר וסיורים בתל אביב

הצעה לסמינר חברה וכלכלה בירוחם ומצפה רמון

שלושה ימי סמינר

הצעה לסמינר חברה וכלכלה בעכו וקריית שמונה

שלושה ימי סמינר

bottom of page