top of page

זהות יהודית

 

משבר הזהות, העדר תחושת השייכות וחווית התלישות שחווים רבים ביחס ליהדותם הם תוצר של ריחוק וזרות מהמורשת היהודית והציונית. העמדה הנפוצה ביותר בעולם החילוני היא מבוכה גדולה, ובחירה להשאיר את היהדות ל"דתיים". מיהו יהודי? מה נדרש ממנו כדי להיות כזה? לשמור מצוות? להיות אדם טוב? להאמין? נביט אל תוך יהדותנו וחלקה בזהות האישית שלנו ונשאל - במה מתבטאת היהדות שלנו? במה מתבטאת החילוניות שלנו? במה אנחנו מאמינים? האם צריך להיות בסיס רוחני לחיינו? כיצד ניתן לחיות חיים ריבוניים? על מנת להתחבר ליהדות ולהיות אחראים לה עלינו ליצור בסיס משותף, להכיר וללמוד את עברנו ולבחור לעצב את עתידנו. 

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב ויש שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה, ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, מחזיר לתחייה מסורת קדומה, שיש בה להזין את נפש הדור המחדש. אם יש בחיי העם משהו קדום מאד ועמוק מאד, שיש בו כדי לחנך את האדם ולחסן אותו לקראת הבאות, האם יהא בזה ממידת המהפכה להתנכר לו?"

ברל כצנלסון

 

סמינר בנושא זהות יהודית ריבונית בירושלים

 

את הסמינר נפתח בשאלה- מדוע חשוב להתעסק בזהותנו כיהודים? מדוע עיסוק זה רלוונטי לחיינו? לאחר שענינו עליה, נסייר בשוק מחנה יהודה ובשכונת נחלאות הותיקה, נפגוש נציגים מהקהילה החרדית החיים בה, נכיר את אורחות חייהם ואת עולמם היהודי העשיר ונשאל במה עשיר עולמנו, במה מלאה העגלה שלנו. נפגוש יהדות אחרת- יהדות ריבונית, יהדות כתרבות, רחבה הרבה יותר מהגדרתה כדת. בסיור בעיר העתיקה נבין את משמעותם של סמלים ואת נחיצותם לנו כעם. נפגוש אנשים וארגונים החוקרים ומעצבים את יהדותם ונסיים את הסמינר במחשבה על חיינו ויהדותנו ועל הדרכים בהן נוכל להעשיר את עולמנו הרוחני ולהפוך את היהדות מחדש לשלנו.

אורך הסמינר: 2-3 ימים.

הצעה ליום בנושא ציונות וחלוציות

יום בחצר כנרת שבעמק בירדן

הצעה לסמינר זהות יהודית ריבונית בצפון

יום בצפת ויום בגליל המערבי

הצעה לסמינר זהות יהודית ריבונית בירושלים

יום בבית הספר ויומיים בירושלים

bottom of page