top of page

מבנה הפעילות:
 

ההדרכה בסמינר היא רב-תחומית, משלבת מתן כלים בהבנת המציאות ובגיבוש תפישת העולם של התלמידות והתלמידים, תוך שימוש בכלים של לימוד, חקר, סיור, טיול, משחק, חוויה, אתגר, מפגש ומדיה.

 

התהליכים השונים יכולים לעבור במספר אופנים: 
הדרכה מלאה: צוות מדריכים ורכז/ת פעילות של מרכז "דרך" אשר יעבירו את התהליך במלואו ישירות לתלמידים ולתלמידות בקבוצות ומעגלי שיח.
עמיתים: בניית צוות המורכב מתלמידים ותלמידות פעילים ומתעניינים שילמד יחד את אחד הנושאים, ובליווי מרכז "דרך" יעביר את הפעילות לשכבה.

חדר מורים לומד: סדרת סדנאות לימוד וליווי לצוותים חינוכיים, בסופה יעבירו המחנכים והמחנכות את הפעילות לתלמידיהם.

לפרטים נוספים:

יעל 052-3428566

bottom of page