top of page

חברה וכלכלה

 

בעשורים האחרונים עוברת החברה הישראלית שינוי עמוק. מחברה שוויונית וסולידארית הפכנו למדינה בעלת הפערים הגדולים ביותר בין עניים לעשירים בעולם המערבי. בישראל של היום כל ילד שלישי חי מתחת לקו העוני, יותר ויותר עובדים מנוצלים ומועסקים בתנאים לא הולמים ומשפחות רבות אינן מצליחות לסגור את החודש.

הכלכלה היא הגורם המשפיע ביותר על המציאות החברתית של חיינו. כלכלה איננה מדע מדויק, אלא כלי שבעזרתו אפשר לעצב מציאות כזו או אחרת. בכדי להבין את המציאות, עלינו להכיר את הכוחות הפועלים בחברה, להבין את המדינה כמערכת כלכלית – מה תפקיד המדינה? מה תפקיד האזרחים? מהו תפקידי שלי? איזו חברה היינו רוצים שתהיה כאן ואיך אפשר לשנות את המציאות?

 

 • "היום זה אני, מחר זה אתה" תמונת מצב חברתית-כלכלית, ישראל 2016.

 • למה לעסוק בכלכלה? הדרכים בהן גורמים לנו לחשוב שכלכלה זה מסובך.

 • לעסוק בכלכלה! למידה חווייתית של מושגים בסיסיים בהבנת כלכלה.

 • נתיבי חיים וקשר משפחתי האם קיים שוויון הזדמנויות בישראל?

 • "מגש הכסף" איך עובדת השיטה הכלכלית שגורמת לפערים כל-כך גדולים?

 • ניסוי קו העוני משחק תפקידים בנסיון לניהול כלכלת בית. נצליח לסגור את החודש?

 • עבודה עברית על זכויות עובדים בישראל.

 • שקופים מיהם עובדי ועובדות הקבלן? למה אנחנו לא מכירים אותם?

 • על מי האחריות? מה בין צדק לצדקה ושל מי האחריות על המצב?

 • עבודה בעיניים סיור במפעל ומפגש עם נציג ועד העובדים.

 • סיור בחצר האחורית סיור בין התחנות המרכזיות של תל אביב, בירור מעמדם ומקומם החברתי של מבקשי המקלט, מהגרי העבודה ואוכלוסיות האזור.

 • דברים שרואים מכאן מפגשים עם פעילים חברתיים בתחום הכלכלה והחברה.

 • אני ואתה נשנה את העולם על המושג "סולידריות", ועל אחריות אזרחית.

יחידות תוכן אפשריות:
bottom of page