top of page

"כאשר עוסקים בפלורליזם, יש סכנה שנראה רק חלקים, ונשכח את השלם.  יש סכנה שנראה את הקבוצות הדורשות הכרה, ונשכח שהן קבוצות בתוך חברה משותפת. ריבוי התרבויות הוליד לא רק כבוד לשונה ולנבדל, הוא הוליד גם את הראייה הצרה, הנבדלת, של המצוקה המזרחית בלבד, או החרדית בלבד, או האתיופית בלבד. כדי שנוכל לחתור לחברה צודקת יותר, מאוחדת ואיתנה, עלינו לעמוד על זכותנו ללמוד את האחר- לא להתנתק מן האחר, לא ללטף את ראשו בסלחנות, אלא ללמוד אותו לכבד אותו, ולפעול יחדיו בשיתוף פעולה."
                                            ניסים קלדרון, 

                   מתוך: "פלורליסטים בעל כורחם"

להיות אזרח בחברה הישראלית

 

גיל התיכון, ובמהלכו קבלת תעודת הזהות, מהווים הזדמנות לבירור זהותנו כאזרחים בישראל. עם קבלת תעודת הזהות נשאל את התלמידים מה האחריות שהם לוקחים על עצמם במעמד זה? מה החובות והזכויות שלהם? מה הקשר שלהם לחברה הזו? נשלב פעילות חקר בקרבת בית הספר בה נלמד על הסביבה ומאפייניה ונשאל מה היינו רוצים לשנות בה.

ניתן לשלב בפעילות בניית תערוכה מסכמת ליום והקמת טקס בו יוענקו תעודות הזהות לתלמידים. ניתן יהיה לעבור את היום במיקום שיבחר בשיתוף עם בית הספר ויבנה בהתאם.

יחידות תוכן אפשריות:
 • מה המצב? דרך קטעי עיתונות ונתונים עכשוויים נבנה פאזל המרכיב את תמונת המצב של החברה הישראלית.

 • של מי הזהות הזאת בכלל?! בחינת מרכיבי הזהות ומעגלי  מה הם אומרים –השייכות שלנו עלינו? 

 • תעודת זהות דמוקרטית מה משמעותה של תעודת הזהות? לאיזו אחריות אני נדרש בעקבות קבלתה?

 • האם הדמוקרטיה שלנו בסכנה? חשיפה לתופעות הקורות בשנים האחרונות במדינה המאיימות על הדמוקרטיה. 

 • "מעגלים מעגלים" מה בין זהות אישית לזהות ציבורית? מאילו זהויות מורכבת החברה בישראל?האם יש התנגשות בין הזהויות השונות?

 • מיהו ישראלי? האם יש לנו כחברה 'תנאי קבלה' למיהו ישראלי? מי מחליט אותם ומהם הערכים שעל פי הם מחליטים? 

 • רב תרבותיות כהזדמנות מה בין חברה רב תרבותיות לשיוויון ערך האדם? איך יוצרים חברה אחת המורכבת מתרבויות שונות?

 • עיירות הפיתוח - מי אמור לפתח את מי? סיור בו נספר את סיפור הקמתן של עיירות הפיתוח בארץ, עם דגש על הקמתה של אחת מעיירת הפיתוח, על הציפיות והאכזבות שליוו את העיירה לאורך השנים. 

 • הנוער של היום... לימוד בקבוצות עניין - מה מעסיק את הנוער של היום? למשל: אידאל היופי; תרבות הצריכה; תרבות הריאליטי; מיניות.

 • הנוער הוא הסיכוי הנצחי לאושר של האנושות דרך דילמות אישיות נבחן את עמדתנו כלפי עיצוב המציאות ונבין כי לנוער תפקיד ואחריות על דמות החברה בהווה ובעתיד.

 • עם הפנים לאחר סדרת מפגשים עם אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית.

 • להקים קול צעקה סיור בשכונת מוסררה סביב סיפורם של הפנתרים השחורים. הסיור יעסוק בכוחו ובתפקידו של הנוער כמוביל מאבקים חברתיים בעבר ועל המתח בין אותו עבר למציאות של היום בה הנוער בעיקר מרוכז בעצמו.

 • 'פנתר לבן' צפייה בסרט. מדוע בני נוער עדיין מגדירים את עצמם לפי עדה? איך זה משפיע על המציאות שלנו?
  *אפשרות למפגש עם הבמאי (יכול להכלל כחלק מפעילות 'סל תרבות')

 • ישראל כחברה של מהגרים הרצאה על החברה הישראלית בראי הקולנוע לאורך השנים.

 • "אומרים שהיה פה שמח.." הרצאה על התפרקות הסולידריות בישראל. 

bottom of page