top of page

סדנאות בנושא מיניות ומגדר

 

אנו חיים בעולם שבו אנו מקבלים מסרים מיניים מכל מקום, כל הזמן- בתקשורת, בבית הספר, באינטרנט, בבית, במשפחה, בקבוצת השווים, בין חברים, מעולם המבוגרים ועוד.

באילו מהמקומות מצליחה להיווצר שיחה חינוכית אמיתית על מיניות בריאה? שיחה על מה אמיתי ומה לא? על דימויי הפורנוגרפיה המעוותים את מחשבותינו? על מה קורה לגוף שלנו בגיל ההתבגרות? על גבולות ואינטימיות? על הנשיות או הגבריות שלנו? על הזהות המינית?

אנו רוצים ליצור מרחב שבו אפשר לשוחח על הדברים האלה עם בני ובנות הנוער.  

מרחב בטוח ומאפשר, דרך מספר מפגשים העוסקים במיניות בריאה בכלל וסביב גיל ההתבגרות בפרט, הצפת שאלות ומתן תשובות, מפגש עם צוותים חינוכיים ו/או הורים-להמשך העיסוק בנושאים האלה לאחר הסדנאות, מתוך הבנה שזהו חלק בלתי נפרד מחייהם של בני ובנות הנוער ומתוך רצון ליצור חברה בה המיניות ובעיקר השיחה עליה היא בריאה ואמיתית, שווה, כנה והדדית, ללא הבדלי גזע, דת, מין, מגדר או נטייה מינית.

bottom of page