top of page

עָדֵי יִהְיוּ חֲיֵּינוּ רְאוּיִים לְזִכְרָם
מסע חינוכי בארץ ובפולין

המסע החינוכי שלנו מעמיד במרכזו שאלות יסוד, עמן אנו מפגישים את חניכינו, כיחידים וכקבוצה. השאלות מקיפות את מעגלי הזהות המתרחבים שלנו כפרטים, כבנים ובנות למשפחה וקהילה, לחברה ועם, לעולם האדם.

 

החשיפה של בני-הנוער לֵאימי השואה במסעות לפולין היא מורכבת וקשה מטבעה. מתוך המפגש עם המוות, האכזריות והאדישות, אנו מבקשים להעלות תובנות ולהעמיק בהן, וכן להאיר את המעטים שבחרו בחיים, בטוב ובמרד. בבחירתנו ללמד את השואה כמאורע אנושי, שמורכב מרצף בחירות אנושיות, אנו מזמנים לחניכים אמות-מידה לגיבוש זהות והשקפת-עולם, ברוח יהודית, ציונית והומניסטית.

 

המסע החינוכי הוא תהליך שלם, הכולל הכנה מעמיקה בארץ, מסע לימודי חווייתי בפולין ותהליך עיבוד עם שובנו הביתה. אופני ותכני הלמידה הם רבגוניים ובינתחומיים. למשתתפים תפקיד משמעותי במסע, בלמידה אקטיבית ודיאלוגית, ובהבאת תכנים אישיים ומשפחתיים.

 

המסע החינוכי מובל על-ידי מדריכים מוסמכים, בוגרי תנועת נוער, העוסקים בהוראה, בחינוך בלתי-פורמאלי ובהדרכה. צוות "דרך" מכשיר את מדריכיו בתכניות מתמשכות, המשלבות שיטות הדרכה שפותחו על-ידנו יחד עם לימודים מעמיקים בנושא.

"...הוראת השואה היא קודם-כל מעשה של חשבון נפש עם עצמנו ועם העולם, חשבון מתמיד. בחשבון נפש כזה לא באות התשובות לפני השאלות. לשם כך דרושה לא רק ידיעה. קודם-כל דרושה לכך מידה של אומץ לב, בראש ובראשונה כדי לעמוד בקונפליקט האימתני שבין חיוב החיים וקללתם..."

אבא קובנר

bottom of page