top of page
מסע חינוכי בארץ ובפולין

עָדֵי יִהְיוּ חֲיֵּינוּ רְאוּיִים לְזִכְרָם
מסע חינוכי בארץ ובפולין

מטרות ורציונל חינוכי

מטרות חינוכיות למסע

‎‎

 • למידה משמעותית של הרקע למלה"ע השנייה ומהלכיה, בדגש על שואת העם היהודי.

 • תפיסת עצמנו כחוליה בשרשרת ההיסטורית של העם היהודי:

  • עיצוב יחס של שייכות וזהות כלפי עברו של העם היהודי.

  • גיבוש יחס של אחריות לעתיד העם היהודי, באמצעות הגשמת ערכי הציונות במדינת ישראל.

 • יצירת תהליך חינוכי שמעמיק את הבחירות המוסריות של התלמידים, לאור ערכי ההומניזם.

 • פיתוח חשיבה ביקורתית ועצמאית, פיתוח יכולות למידה פעילה ושיחה בקרב התלמידים.

 • עידוד השכבה לפעילות, התנדבות והשפעה על החברה – בתנועות נוער, בארגוני התנדבות ובמסגרת בית הספר.

 

רציונל - צירי תוכן

 1. העולם היהודי שהיה

 2. הנאציזם והפיתרון הסופי

 3. ציונות ומרד

 4. האנושות, המלחמה והשואה

bottom of page