top of page

תהליך ההכנה מבקש להניח בפני התלמידים יסודות היסטוריים, וגם להבנות שפה ערכית משותפת, לפתח אמות מידה לבחינת ההיסטוריה הנלמדת, להקנות כלים המסייעים בעיבוד התכנים והחוויות שהמסע מביא עמו.

‎‎

מפגש 1 | פתיחת התהליך והנחת יסודות

 • סדנת הצטרפות

 • סדנה: תיאום ציפיות

 • סדנה: המסעות לפולין – בעד ונגד

 • סדנה: דילמות מוסריות

 

מפגש 2 | דמות הרוצח

 • הרצאה: מהפכת הערכים הנאצית ועולם המחנות

 • סדנה: עליית הנאצים לשלטון ועיצוב חברתי בגרמניה

 • סדנה: "וידויו של נער היטלראי"

 • סדנה: דמות הרוצח

 • סדנה: שאלת הבחירה


מפגש 3 | אנטישמיות וגזענות

 • סדנה: אנטישמיות

 • סדנה: על הטוב והאפל שבאדם

 • סדנה: רצח עם ושואה

 • סדנה: שוויון ערך האדם

 

מפגש 4 | העם היהודי שהיה

 • סדנה: חיי היהודים בגולה

 • סדנה: פרחה הנאה ביותר של הגולה: הקהילה היהודית (מפגש עם סיפורים משפחתיים)

 • סדנה: מיהו יהודי?

 • סדנה: מגילת היוחסין שלנו


מפגש 5 | ציונות ומרד

 • הרצאה: הציונות כביקורת הגלות

 • סדנה: מרד הנעורים

 • סדנה: הציונות כמרד נעורים

 • סדנה: התנגדות ומרד


מפגש 6 | עמידה יהודית בתקופת השואה

 • סדנת תיאטרון: דילמות מחיי הגטו

 • סדנה: דילמת היודנרט

 • סדנה: דילמות של לוחמים


מפגש 7 | זיכרון השואה בחברה הישראלית

 • הרצאה: עיצוב זיכרון השואה וגלגוליו במהלך השנים

 • סדנה: מיסטיפיקציה של השואה

 • סדנה: משואה לתקומה?

סדנאות בתהליך ההכנה

מסע חינוכי בארץ ובפולין

עָדֵי יִהְיוּ חֲיֵּינוּ רְאוּיִים לְזִכְרָם
מסע חינוכי בארץ ובפולין

קבוצה בהכנה למסע
bottom of page