תהליך ההכנה מבקש להניח בפני התלמידים יסודות היסטוריים, וגם להבנות שפה ערכית משותפת, לפתח אמות מידה לבחינת ההיסטוריה הנלמדת, להקנות כלים המסייעים בעיבוד התכנים והחוויות שהמסע מביא עמו.

‎‎

מפגש 1 | פתיחת התהליך והנחת יסודות

 • סדנת הצטרפות

 • סדנה: תיאום ציפיות

 • סדנה: המסעות לפולין – בעד ונגד

 • סדנה: דילמות מוסריות

 

מפגש 2 | דמות הרוצח

 • הרצאה: מהפכת הערכים הנאצית ועולם המחנות

 • סדנה: עליית הנאצים לשלטון ועיצוב חברתי בגרמניה

 • סדנה: "וידויו של נער היטלראי"

 • סדנה: דמות הרוצח

 • סדנה: שאלת הבחירה


מפגש 3 | אנטישמיות וגזענות

 • סדנה: אנטישמיות

 • סדנה: על הטוב והאפל שבאדם

 • סדנה: רצח עם ושואה

 • סדנה: שוויון ערך האדם

 

מפגש 4 | העם היהודי שהיה

 • סדנה: חיי היהודים בגולה

 • סדנה: פרחה הנאה ביותר של הגולה: הקהילה היהודית (מפגש עם סיפורים משפחתיים)

 • סדנה: מיהו יהודי?

 • סדנה: מגילת היוחסין שלנו


מפגש 5 | ציונות ומרד

 • הרצאה: הציונות כביקורת הגלות

 • סדנה: מרד הנעורים

 • סדנה: הציונות כמרד נעורים

 • סדנה: התנגדות ומרד


מפגש 6 | עמידה יהודית בתקופת השואה

 • סדנת תיאטרון: דילמות מחיי הגטו

 • סדנה: דילמת היודנרט

 • סדנה: דילמות של לוחמים


מפגש 7 | זיכרון השואה בחברה הישראלית

 • הרצאה: עיצוב זיכרון השואה וגלגוליו במהלך השנים

 • סדנה: מיסטיפיקציה של השואה

 • סדנה: משואה לתקומה?

סדנאות בתהליך ההכנה

מסע חינוכי בארץ ובפולין

עָדֵי יִהְיוּ חֲיֵּינוּ רְאוּיִים לְזִכְרָם
מסע חינוכי בארץ ובפולין

קבוצה בהכנה למסע