top of page

סדנת טקסים

‎‎הטקס יכול וצריך להוות סיכום ושיא של ההדרכה באתר, שקושר את הידע והתובנות גם בחוויה רגשית. אנו מציעים הנחייה וליווי לצוותי התלמידים והמורים המלווים בתהליך בניית הטקסים.

 

מפגש עם צוות הטקס כולל:

 • דיון במהותו של טקס (באופן כללי) ותפקידו.

 • למידת תכני האתר ותכני ההדרכה בקווים כלליים. 

 • עיצוב רציונל, מטרות, תכנים ואמירות לטקס. 

 • בחירה מתוך מאגר טקסטים מותאמים לאתרים השונים.

 

הדרכות עמיתים במסע

בכל יום במסע נעבור הדרכה קצרה על-ידי תלמיד/ים מהקבוצה.

תהליך הכנת ההדרכה על-ידי התלמיד כולל:

 • בחירת נושא מתוך רשימה נתונה.

 • קבלת ערכת לימוד עצמי ודפי עזר לעיבוד הלמידה.

 • פגישת ליווי עם המדריך למיקוד נושא ההדרכה ומטרותיה, והתאמת מתודות.

 • המשך קשר עם המדריך עד להעמדת הדרכה ראויה.

שיתוף בסיפורים משפחתיים

במהלך המסע ותהליך ההכנה נזמין תלמידים לחקור ביחד עם משפחותיהם את קורות המשפחה בתקופת המלחמה (לאו דווקא בשואה, אלא בכל תפוצות ישראל).

תהליך החקר המשפחתי כולל:

 • קבלת שאלון למילוי מתוך שיחות עם המשפחה.

 • חיפוש חומרי רקע על הארצות / קהילות מהן הגיעה המשפחה.

 • עיבוד הרקע והסיפור המשפחתי לכדי טקסט קצר להצגה בפני הקבוצה.

 • שיתוף בסיפורים המשפחתיים במהלך תהליך ההכנה והמסע.

 • עריכת טקס "לכל איש יש שם" להזכרת קרובי משפחה שנספו בשואה.

שיחות אישיות עם החניכים
מרכיב חשוב בתהליך החינוכי הוא ההיכרות והקשר בין המדריך לחניכיו.

שיחות היכרות של המדריך עם חבורות קטנות של 5-4 חניכים,

במהלך תהליך ההכנה, מהוות בסיס חיוני להתאמת התכנים והמתודות

לקבוצה, וכן ליצירת מרחב שיח בטוח ומכיל עבור החניכים.

שותפות התלמידים בתהליך ההכנה ובמסע

מסע חינוכי בארץ ובפולין

עָדֵי יִהְיוּ חֲיֵּינוּ רְאוּיִים לְזִכְרָם
מסע חינוכי בארץ ובפולין

bottom of page