סמינרים לדוגמא

חשיפה לנושאים בוערים בחברה הישראלית

 
מגוון סמינרים בנושא היחס לאחר בחברה רב-תרבותית וגזענות, בהם נעסוק במימדי התופעה בישראל של היום, בשורשים שלה ובקרקע עליה היא עלולה לצמוח, וכן בסכנות שלה לאדם, לחברה ולדמוקרטיה. 

להזמנות, בירורים ושאלות:  יעל: 052-3428566  |  derech@tikkun.org.il

עמותת תיקון- מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי  |  רח' כרמל 25, נוף הגליל, ישראל  |  טלפון: 04-6443665  |  פקס: 04-6443697

דרך - מרכז חינוכי ציוני לשינוי חברתי  |  קבוצות הבחירה - המחנות העולים