top of page

היחס לאחר ולזר

 

החברה הישראלית היא חברה ייחודית המורכבת מקבוצות ותרבויות רבות. המפגש ביניהן יוצר פסיפס עשיר ומיוחד, אך גם מביא איתו מתחים ועימותים הנובעים מבורות וזרות. בשנים האחרונות אנו עדים לריבוי מקרים של אפליה, אלימות, הסתה וגזענות נגד קבוצות שונות בחברה. מדוע אנו מפחדים מהאחר? האם אנו מזהים גם בעצמנו את התכונה וההתנהגות בה חשש מפני הלא מוכר עלולה להפוך לפחד ואף לכעס? בכדי להפוך לחברה פתוחה וסולידארית עלינו להכיר ולפגוש את החברה על חלקיה השונים, עלינו לברר כיצד הופכת חוויה פרטית של פחד מהאחר לנורמה חברתית סוחפת, מסוכנת ומאיימת ואיך היינו רוצים להתנהג אל מול גילויי אלימות וגזענות. 

יחידות תוכן אפשריות:

"איש אינו נולד כשהוא שונא אדם אחר בגלל גוון עורו, מוצאו או דתו. אנשים לומדים לשנוא, ואם ניתן ללמדם זאת ניתן ללמדם לאהוב, כי האהבה קרובה יותר ללבו של האדם מאשר ניגודה." 

נלסון מנדלה

  • איש בתרבותו יחיה תמונת מצב חברתית, ישראל 2016.

  • "הגזענות כפי שסיפרתי לבתי" מהי גזענות וכיצב היא מתפתחת?

  • גזענות בתוכנו האם הגזענות היא רק על המסך או גם בחיינו? מקרי מבחן מהשנים האחרונות.

  • סיור בחצר האחורית סיור בין התחנות המרכזיות של תל אביב, בירור מעמדם ומקומם החברתי של מבקשי המקלט, מהגרי העבודה ואוכלוסיות האזור.

  • דברים שרואים מכאן מפגשים עם פעילים חברתיים שנאבקים בגזענות.

  • ללמוד לאהוב אם ניתן ללמוד גזענות, ניתן גם ללמוד אהבה. איך עושים זאת?

bottom of page