top of page

זהות יהודית

 

משבר הזהות, העדר תחושת השייכות וחווית התלישות שחווים רבים ביחס ליהדותם הם תוצר של ריחוק וזרות מהמורשת היהודית והציונית. העמדה הנפוצה ביותר בעולם החילוני היא מבוכה גדולה, ובחירה להשאיר את היהדות ל"דתיים". מיהו יהודי? מה נדרש ממנו כדי להיות כזה? לשמור מצוות? להיות אדם טוב? להאמין? נביט אל תוך יהדותנו וחלקה בזהות האישית שלנו ונשאל: במה מתבטאת היהדות שלנו? במה מתבטאת החילוניות שלנו? במה אנחנו מאמינים? האם צריך להיות בסיס רוחני לחיינו? כיצד ניתן לחיות חיים ריבוניים? על מנת להתחבר ליהדות ולהיות אחראים לה עלינו ליצור בסיס משותף, להכיר וללמוד את עברנו ולבחור לעצב את עתידנו. 

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב ויש שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה, ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, מחזיר לתחייה מסורת קדומה, שיש בה להזין את נפש הדור המחדש. אם יש בחיי העם משהו קדום מאד ועמוק מאד, שיש בו כדי לחנך את האדם ולחסן אותו לקראת הבאות, האם יהא בזה ממידת המהפכה להתנכר לו?"

                                              ברל כצנלסון

יחידות תוכן אפשריות:
 • של מי הזהות הזאת בכלל? כיצד מתעצבת הזהות האישית שלנו?

 • למה לעסוק ביהדות? תפיסות שונות ליהדות כמעצבות חברה.

 • מיהו יהודי? שאלת הזהות היהודית, ומדוע יש הגדרות רבות כל כך?

 • יהדות במבחן מתי "מדינה יהודית" ו"מדינה דמוקרטית" מתנגשות? מקרי מבחן: השבת, הדרת נשים במרחב הציבורי, תג מחיר, מצעד הגאווה.

 • "כולנו יהודים וכל-כך נחמדים" על זרמים ופילוגים ביהדות.

 • "ירושלים של מעלה" סיור בשכונת נחלאות החרדית בירושלים.

 • העגלה הריקה והעגלה המלאה מה התוכן של היהדות שלנו?

 • "החולמים בהקיץ והקצים בחלומות" מיהם המהפכנים הריבוניים ביהדות?

 • "האיש שהזיז את הכותל המערבי" על סמלים וקדושה. מה יש בהם?

 • יהדות כלאום ויהדות כתרבות הרצאה על דרכים שונות בהגדרת היהדות.

 • העגלה המלאה של היהדות הריבונית מפגשים עם בתי מדרש חילוניים ועם קהילות המגשימות יהדות כתרבות.

 • דברים שרואים מכאן מפגשים עם פעילים חברתיים בזהות היהודית.

 • דור מחדש ויוצר איך יוצרים תרבות יהודית? חידוש חגים כמקרה מבחן.

bottom of page